Wat is Reiki?

 Dr. Mikao Usui
Reiki is een heelwijze die is ontstaan in Japan. Daar woonde 100 jaar geleden een man, Dr Mikao Usui.
Hij vroeg zich af hoe de grote heelmeesters, zoals Jezus Christus, ter wereld genezing via de handen konden toepassen.
Door jarenlange studie vond hij iets wat hij Reiki noemde. Rei betekent in het Japans God of universeel.
Ki betekent levensenergie. De Reiki energie is in alles wat leven heeft. De Goddelijke energie die bloemen opent.
Reiki wordt overgebracht door middel van aanraking.

 Reiki kanji

Door een cursus te volgen kan je deze energie leren toepassen. Of je kunt ervoor kiezen een behandeling te ontvangen.
Je kunt onbeperkt deze energie gebruiken voor heling op alle niveau's, zowel lichamelijk als geestelijk.

Er zijn ook de Reiki principes die je uitdagen tot een zinvoller leven.
Dr. Usui heeft deze ontwikkeld toen hij ervoer dat niet alleen het lichaam heling nodig heeft, maar ook de geest.


Principes
Maak je juist vandaag geen zorgen
Maak je juist vandaag niet boos
Eer je ouders, leraren en ouderen
Verdien je brood eerlijk
Toon dankbaarheid aan alles wat leeft.